3/2019

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

3/2019
Anna Luprichová
Nájomná zmluva na pozemok
20/03/2019
20/03/2019