34/2018

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

34/2018
Obec Seč, č.133, 97226
Kúpna zmluva
22/11/2018
22/11/2018