7/2018

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

7/2018
DataCentrumKýčerského 5811 05 Bratislava
Príloha č. 1 k Zmluve o pripojení k informačnému systému DCOM
26/04/2018
26/04/2018