10/2021

Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

10/2021
Patrik Petriska, Seč č. 42, 972 26
Dohoda o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely
19/05/2021
19/05/2021