Plán rozvoja ….

Záverečné stanovisko je zverejnené na stránke  https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-tren