Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

28/2022
Štefan Jurenka
Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
07/11/2022
07/11/2022