Číslo zmluvy:

Zmluvná strana:

Názov zmluvy:

Dátum podpisu:

Dátum zverejnenia:

Príloha:

9/2023
Michaela Sulanová
Nájomná zmluva na pozemok
03/04/2023
03/04/2023