thumbnail
3/2019
Anna Luprichová
Nájomná zmluva na pozemok
20/03/2019
20/03/2019
2/2019
Hudobná skupina Necpalanka, Peter Petráš, Poľná 33, 971 01 Prievidza
Zmluva o dielo
01/03/2019
01/03/2019
1/2019
VEPOS, spol.sr.o., Námestie SNP 12, 972 71 Nováky
Dodatok č. 16 o zneškodnení odpadu
25/02/2019
25/02/2019
34/2018
Obec Seč, č.133, 97226
Kúpna zmluva
22/11/2018
22/11/2018
33/2018
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
22/11/2018
22/11/2018
32/2018
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Kúpna zmluva
22/11/2018
22/11/2018
31/2018
TENDERnet s.r.o.M.R.Štefánika 836/33010 01 Žilina
Licenčná zmluva
31/10/2018
31/10/2018
30/2018
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny PrievidzaŠumperská 1971 01 Prievidza
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi § 10
24/10/2018
24/10/2018
29/2018
Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny PrievidzaŠumperská 1971 01 Prievidza
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi § 12
05/10/2018
05/10/2018
28/2018
BFL s.r.o.Ostratice 333956 34
Zmluva o spolupráci
11/09/2018
11/09/2018