Úradná tabuľa

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.06.2022 / (zverejnené 09.06.2022)

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.06.2022

Správa audítora / (zverejnené 02.06.2022)

Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky a správa k 31.12.2021_

Výročná správa obce Seč za rok 2021 / (zverejnené 27.05.2022)

Výročná správa

Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2022 / (zverejnené 27.05.2022)

Návr PLÁNU kontrolnel činnosti na 2. polrok 2022

Návrh záverečného účtu obce Seč za rok 2021 / (zverejnené 24.05.2022)

Záverečný účet

Návrh VZN č. 1/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce / (zverejnené 13.05.2022)

NÁVRH VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce

Návrh Smernice o používaní služobného motorového vozidla /  (zverejnené 13.05.2022)

Návrh -Smernica o používaní služobného motorového vozidla obce Seč

Zverejnenie opatrenia na likvidáciu burín

Opatrenia na likvidáciu burín (003)

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku formou zámennej zmluvy z dôvodu osobitného zreteľa / (zverejnené 20.04.2022)

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku formou zámennej zmluvy z dôvodu osobitného zreteľa_

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 31.03.2022 / (zverejnené 25.03.2022)

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva (008)

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027“ – zaslanie správy o hodnotení a návrhu strategického dokumentu / ( zverejnené 18.03.2022)

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 – 2027__

POMOC UKRAJINE

Informovanie o vyhlásenej výzve pre podnikateľský sektor.

Výzvu A1, ktorú vyhlásila MAS MAGURA STRÁŽOV z OP IROP a je zameraná na podporu podnikania a inovácií / (zverejnené 04.02.2022)

Plagát A1- podpora podnikania

Doručenie písomnosti verejnou vyhláškou Ján Chudý / (zverejnené 17.12.2021)

Verejná vyhláška

Rozpočet na roky 2022-2024 / (zverejnené 09.12.2021)

Príjmový rozpočet

Výdavkový rozpočet

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 08.12.2021 / (zverejnené 03.12.2021)

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 8.12.2021

Postup pri karanténe a domácej izolácii / (zverejnené 30.11.2021)

TS ÚVZ SR_Postup pri karanténe a domácej izolácii 30.11.2021

Návrh rozpočtu na roky 2022-2024 / ( zverejnený 23.11.2021)

Príjmový rozpočet

Výdavkový rozpočet

Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2022 / (zverejnené 23.11.2021)

PLÁN kontrolnel činnosti na 1. polrok 2022

Informácia NATUR-PACK, medvede vs. odpadové kontajnery / (zverejnené 02.11.2021)

NATUR-PACK, medveď hnedý

Oznámenie o strategickom dokumente-Územný plán obce Liešťany / (zverejnené 15.10.2021)

Oznámenie o strategickom dokumente -Územný plán obce Liešťany zmeny a doplnoky č.3

Vývoz žumpy-informácie / (zverejnené 29.09.2021)

Vývoz žumpy-informácie

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 27.09.2021 / (zverejnené 22.09.2021)

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (008)

Výročná správa obce Seč za rok 2020 / (zverejnené 18.08.2021)

Výročná správa

Mimoriadne núdzové opatrenia AMO/ (zverejnené 12.8.2021)

Mimoriadne nudzove opatrenia AMO

Záverečný účet obce Seč za rok 2020/ (zverejnené 15.06.2021)

Záverečný účet

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 14.06.2021 / (zverejnené 10.06.2021)

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (008)

Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021 / (zverejnené 28.05.2021)

Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý polrok 2021

Návrh záverečného účtu obce Seč za rok 2020 / (zverejnené 27.05.2021)

Záverečný účet

Opatrenia na likvidáciu burín / (zverejnené 24.05.2021)

Opatrenia na likvidáciu burín (003)

Doručenie písomnosti verejnou vyhláškou Ján Chudý / (zverejnené 21.05.2021)

Vrejná vyhláška

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.03.2021 / (zverejnené 11.03.2021)

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 16.3.2021

Výpočet miery vytriedenia komunálneho odpadu v obci / ( zverejnené 24.2.2021)

Vypočet miery vytriedenia ko v obci Seč za rok 2020 (4)

Oznámenie o začatí územného konania/ (zverejnené 15.02.2021)

oznámenie o začatí územného konania a upustení od ústneho rokovania a miestneho šetrenia 15.2.2021

Propagačná kampaň na území obce k SODB / ( zverejnené 21.12.2020)

list_pre_obce_o_marketingovych_aktivitach_k_SODB_(1)

Doručenie písomnosti verejnou vyhláškou Ján Chudý / (zverejnené 18.12.2020)

verejná vyhláška –

Doručenie písomnosti verejnou vyhláškou Ján Chudý / (zverejnené 11.12.2020)

verejná vyhláška

Rozpočet na roky 2021-2023 / (zverejnené 11.12.2020)

Príjmový rozpočet

Výdavkový rozpočet

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 10.12.2020 / (zverejnené

04.12.2020)

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva (006)

Návrh VZN č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady /( (zverejnené 24.11.2020)

VZN č.1-2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad v znení neskorších predpisov

Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2021 / (zverejnené 24.11.2020)

PLÁN kontrolnel činnosti na 1. polrok 2021

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 / ( zverejnený 20.11.2020)

Príjmový rozpočet

Výdavkový rozpočet

Celoplošné testovanie v obci Seč / (zverejnené 06.11.2020)

Celoplošné testovanie v obci Seč

Celoplošné testovanie obyvateľov v obci Seč / (zverejnené 30.10.2020)

Celoplošné testovanie

Ubytovacie zariadenia pre karanténne ubytovanie

OZNAM-povinnosť registrácie chovu ošípaných / (zverejnené 13.10.2020)

1467_2020 minim.požiadavky biolog.bezpečnosti

1467_2020 príloha 4 AMO

1467_2020 tlačivo_predaj ošípanej na dom.spotrebu

1467_2020 Žiadosť o súčinnosť_chovy ošípaných

1467_2020 oznam obce (003)

1467_2020 tlačivá_žiadosť a CEHZ

1467_2020 tlačivo_registr.chovu 1 ošípanej na dom.spotrebu

Doručenie písomnosti verejnou vyhláškou Jozef Matejka / (zverejnené 13.10.2020)

Verejná vyhláška

Oznámenie o prerušení distribúcie elektrickej energie dňa 20.,23. a 29.10.2020 / (zverejnené 30.09.2020)

Vyrozumenie 1

Vyrozumenie 2

Vyrozumenie 3

Plán udržateľnej mobility Trenčianskeho samosprávneho kraja-záverečné stanovisko / (zverejnené 30.09.2020)

COO.2176.153.2.7990587

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 08.09.2020 / (zverejnené

04.09.2020)

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Oznámenie o uložení zásielky Bohumír Holoubek / (zverejnené 27.08.2020)

Oznámenie o uložení zásielky Bohumír Holoubek

Výročná správa obce Seč za rok 2019 / (zverejnené 18.08.2020)

Výročná správa

Záverečný účet obce Seč za rok 2019 / (zverejnené 25.06.2020)

Záverečný účet

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 24.06.2020 / (zverejnené 19.06.2020)

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2020 / (zverejnené 02.06.2020)

PLÁN kontrolnel činnosti na 2. polrok 2020 (003)

Informácie o spracovaní osobných údajov / COVID – 19 / (zverejnené 01.06.2020)

15-GDPR-Informácie DO k spracúvaniu údajov – COVID-19 – 202006-ŠKOLSTVO-cez OcÚ – Obec Seč

Návrh záverečného účtu obce Seč za rok 2019 / (zverejnené 28.05.2020)

Záverečný účet

Odbor prevencie kriminality-Seniori / (zverejnené 01.04.2020)

Telefónna linka pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania potravín / ( zverejnené 25.03.2020)

Telefónna linka pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania si potravin

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 13.3.2020 / ( zverejnené 10.3.2020)

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Výpočet miery vytriedenia komunálneho odpadu v obci / ( zverejnené 26.2.2020)

Vypočet miery vytriedenia ko v obci Seč za rok 2019

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 2.12.2019/ ( zverejnené 27.11.2019)

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Návrh rozpočtu na roky 2020-2022 / ( zverejnený 15.11.2019)

Príjmový rozpočet

Výdavkový rozpočet

Plán kontrolnej činnosti na prvý polrok 2020 / (zverejnené 15.11.2019)

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020

VOĽBY DO NR SR v roku 2020

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie Žiadosti na voľbu poštou: ousec@stonline.sk

Vyhlásenie volieb

Vyhlásenie volieb

Informácie pre voliča

Informácie pre voliča

Voľba poštou voličom, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia

Poučenie voliča – voľba poštou

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia. (žiadosť vyplňte veľkými písmenami)

ŽIadosť o voľbu poštou ( má trvalý pobyt na území SR)

Žiadosť o voľbu poštou pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2020 voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. (žiadosť vyplňte veľkými písmenami)

Žiadosť o voľbu poštou( nemá trvalý pobyt na území SR)

Oznámenie o začatí správneho konania/ (zverejnené 21.10.2019)

Oznámenie o začatí správneho konania

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva 30.09.2019 / (zverejnené 27.09.2019)

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Chovatelia ošípaných-upozornenie/ (zverejnené 11.09.2019)

Chovatelia ošípaných

Deň Sečanov/ (zverejnené 26.08.2019)

plagát-2019-1

Výročná správa obce Seč za rok 2018/ (zverejnené 30.07.2019)

Výročná správa

Záverečný účet obce Seč za rok 2018 / ( zverejnené 26.06.2019)

Záverečný účet

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 25.06.2019 / (zverejnené 19.06.2019)

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Oznámenie o zrušení pobytu / (zverejnené 19.06.2019)

Oznámenie o zrušení pobytu

Návrh VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu / (zverejnené 3.6.2019)

VZN č. 1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu

Návrh Záverečného účtu obce Seč za rok 2018 / (zverejnené 24.5.2019)

Záverečný účet

Plán kontrolnej činnosti na druhý polrok 2019 / ( zverejnené 30.04.2019)

Plán kontrolnej činnosti

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo 18.03.2019 / (zverejnené 12.3.2019)

Výpočet miery vytriedenia komunálneho odpadu v obci

2019-vypocet-miery-vytriedenia-ko-v-obci (4)/(zverejnené 28.2.2019)

Voľby do Európskeho parlamentu na území SR

Vyhlásenie volieb do EÚ / (zverejnené 4.2.2019)

Informácie pre voliča / (zverejnené 1.2.2019)

E-mailová adresa: ousec@stonline.sk na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

do okrskovej volebnej komisie/(zverejnené 20.3.2019)

E-mailová adresa: ousec@stonline.sk na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu/(zverejnené 20.3.2019)

Voľby prezidenta SR – I N F O R M Á C I E

Zoznam kandidátov / (zverejnené 19.2.2019)

Rozhodnutie o vyhlásení volieb prezidenta SR / (zverejnené 29.1.2019)

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený / (zverejnené 29.1.2019)

Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine / (zverejnené 29.1.2019)

E-mailová adresa: ousec@stonline.sk na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

do okrskovej volebnej komisie/(zverejnené 29.1.2019)

E-mailová adresa: ousec@stonline.sk na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu/(zverejnené 29.1.2019)

Verejná vyhláška-Stavebné povolenie/10.1.2019

Verejná vyhláška-Stavebné povolenie

Schválený Doplnok č.1 VZN 4/2015 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov/5.12.2018

Doplnok č.1 VZN 4- 2015 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov

Schválené VZN č.1/2018 o miestnom poplatku za komunálny odpad/5.12.2018

VZN č.1-2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpad v znení neskorších predpisov

Schválený rozpočet obce Seč na roky 2019-2021/5.12.2018

prijmovy rozpocet

výdavkový rozpočet

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Seč/1.12.2018

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva Seč/26.11.2018

Pozvánka

Výzva k registrácií o počte ošípaných/19.11.2018

Výzva pre obce k registrácií ošípaných

Návrh Doplnku č.1 VZN 4/2015 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov/16.11.2018

Doplnok č.1 VZN 4 -2015 o miestnych daniach v znení neskorších predpisov

Návrh VZN 1/2018 miestny poplatok za kom.odpad/16.11.2018

VZN obce Seč č.1-2018 miestny popl.za kom.odpad návrh

Návrh rozpočtu obce Seč na roky 2019-2021/16.11.2018

prijmovy rozpocet

výdavkový rozpočet

Plán kontrolnej činnosti /16.11.2018

PLÁN kontrolnel činnosti na 1 polrok 2019

Výsledky volieb v obci Seč/12.11.2018

Výsledky volieb v obci Seč dňa 10.11.2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza/05.11.2018

Domáce zabíjačky_súčinnosť_2018 (003)

Ochrana osobných údajov/ 09.10.2018

Informačná povinnosť – 2018 – Obec Seč

Informačná povinnosť – 2018 – Obec Seč-ZSČ

16-GDPR – Splnenie informačnej povinnosti – VOĽBY – Obec Seč

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Seč /17.09.2018

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do OZ v Seči / 17.09.2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva/17.09.2018

Výročná správa/05.09.2018

Oznámenie o doručení kandidátnych listín politickou stranou a nezávislého kandidáta/28.08.2018

Deň Sečanov/ 20.08.2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018 – INFORMÁCIE/ 18.07.2018

17. júla 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 203/2018 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018. Voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec (ďalej len „obyvateľ obce“), ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca obecného zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku. Za starostu obce môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je:
– výkon trestu odňatia slobody,
– právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
– pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Viac informácií na : https://www.minv.sk/?volby-oso2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva / 22.06.2018

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva / 25.5.2018

Výberové konanie riaditeľ MŠ 18.05.2018

Záverečný účet obce Seč za rok 2017 / 15.5.2018

Obec Seč, vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Seč / 15.04.2018

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Seči / 09.03.2018

Schválený rozpočet 2018 – 2020

Príjmová časť
Výdavková časť

01.12.2017

 

OBECNÝ ÚRAD OBCE SEČ, Č.133
972 26 NITRIANSKE RUDNO

Pozvánka

dňa 1. decembra 2017 o 16:30 hod. (piatok) sa uskutoční zasadnutie obecného zastupiteľstva , ktoré sa bude konať na OcÚ v Seči .

Program:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola uznesení
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k rozpočtu obce
na roky 2018-2020
5. Rozpočet obce na roky 2018-2020
6. Rozpočtové opatrenie 3/2017
7. Dodatok č.1 k zmluve o zriadení Spoločného obecného úradu
8. Rôzne
9. Diskusia
10. Prijatie uznesenia a záver

27.11.2017

 

Návrh rozpočtu 2018 – 2020

Príjmová časť
Výdavková časť

16.11.2017

6.11.2017

Chodník foto pred realizáciou

Chodník po realizácii

Obecný úrad

starosta@obecsec.sk, ekonom@obecsec.sk
046 / 545 55 22
Seč 133, 972 26 Nitrianske Rudno

Úradné hodiny

Pondelok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Utorok: Nestránkový
Streda: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 17,00 hod.
Štvrtok: 7,30 – 11,30 :: 12,00 – 15,30 hod.
Piatok: 7,30 – 12,30 hod.
Knižnica otvorená v stredu 16,00 – 17,00 hod.

Obec Seč je monitorovaná kamerovým systémom.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.