thumbnail
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Dátum podpisu
Dátum zverejnenia
17/2021
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
19/07/2021
19/07/2021
16/2021
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
Kúpna zmluva
19/07/2021
19/07/2021
15/2021
Mário Medera, Seč č.151, 972 26
Kúpna zmluva
16/07/2021
16/07/2021
14/2021
Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina
Zmluva o združenej dodávke plynu
29/06/2021
29/06/2021
13/2021
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
Zmluva o zriadení vecného bremena
22/06/2021
22/06/2021
12/2021
TextilEco, a.s., Tolstého 5, 811 06 Bratislava
DODATOK č.2 k Zmluve o spolupráci pri zbere použitého šatstva
22/06/2021
22/06/2021
11/2021
ELKO Computers, spol.s.r.o., Bojnická cesta 5,7, 971 01 Prievidza
Zmluva o poskytovaní služieb
22/06/2021
22/06/2021
10/2021
Patrik Petriska, Seč č. 42, 972 26
Dohoda o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely
19/05/2021
19/05/2021
9/2021
Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
15/03/2021
17/03/2021
8/2021
GEODETICCA VISION, s.r.o., Floriánska 19, 040 01 Košice
Zmluva o poskytnutí služby
15/03/2021
15/03/2021