32/2022

32- Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

29/2022

29- Zmluva o odbere použitých jedlých olejov a tukov

28/2022

28- Zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti