thumbnail
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Dátum podpisu
Dátum zverejnenia
 


9/2022
Pôdohospodárska platobná agentúra, Hraničná 12, 815 26 Bratislava
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.074TN220104
24/05/2022
24/05/2022
8/2022
Ľuboš Budinský, Seč č.30, 972 26
Kúpna zmluva
19/05/2022
19/05/2022
7/2022
OBEC ČAVOJ, Čavoj č. 86, 972 29
DOHODA o spoločnom školskom obvode základnej školy
29/04/2022
29/04/2022
6/2022
KrovING s.r.o., Nevidzany 157, 972 27
ZMLUVA O DIELO
19/04/2022
19/04/2022
5/2022
Miroslav Minich, Mgr. Veronika Minichová, Nová 533/10, 972 41 Koš
Znluva o zriadení vecného bremena
06/04/2022
06/04/2022
4/2022
BEPORAD, s.r.o., Kostolná Ves č. 201, 972 26 Kostolná Ves
Dodatok č. 1 k Zluve o odbere drevného odpadu a drevnej hmoty č. 2020/04
06/04/2022
06/04/2022
3/2022
Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia č. 2408217588
24/02/2022
24/02/2022
2/2022
Ing. Sylvia Augustínová, A. Sládkoviča 344/21, 018 51 Nová Dubnica
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
26/01/2022
26/01/2022
1/2022
VEPOS, s.r.o., Nám. SNP 12, 972 71 Nováky
DODATOK Č.19 k zmluve o zneškodnení odpadu
14/01/2022
14/01/2022