thumbnail
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Dátum podpisu
Dátum zverejnenia
2/2022
Ing. Sylvia Augustínová, A. Sládkoviča 344/21, 018 51 Nová Dubnica
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
26/01/2022
26/01/2022
1/2022
VEPOS, s.r.o., Nám. SNP 12, 972 71 Nováky
DODATOK Č.19 k zmluve o zneškodnení odpadu
14/01/2022
14/01/2022
25/2021
BFL sro., Ostratice 234, 956 34
Dodtatok k Zmluve o spolupráci
20/12/2021
20/12/2021
24/2021
Úrad práce,sociálných vecí a rodiny, Šumperská 1, 971 01 Prievidza
DOHODA č. 21/12/012/68
08/12/2021
08/12/2021
23/2021
Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny Prievidza, Šumperská 1, 971 01 Prievidza
DOHODA č. 21/12/010/121
08/12/2021
08/12/2021
22/2021
Soňa Demetrovičová, Kútovská 941/15, Prievidza
Zámenná zmluva
08/11/2021
08/11/2021
21/2021
DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS), BLUMENTAL Offices, Námestie Mateja Korvína 1, 811 07 Bratislava
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
02/11/2021
02/11/2021
20/2021
OZ Šťastné labky, Farská lúka 1609/66, 986 01 Fiľakovo
Zmluva na odchyt a umiestnenie psov do karanténnej stanice
30/09/2021
01/10/2021
19/2021
EKORECYKLING Obce, Ciglianska cesta č. 735/5, 971 01 Prievidza
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu
18/08/2021
18/08/2021
18/2021
ELKO Computers Prievidza, s.r.o., Bojnická cesta 5,7, 971 01 Prievidza
Dohoda o elektronickom zasielaní faktúr
12/08/2021
12/08/2021